Header-afbeelding

Rechtsgebieden

Waar bent u naar op zoek?

Letsel

Het gebied van de letselschade heeft betrekking op letsel ontstaan door wanprestatie of onrechtmatige daad gepleegd jegens het slachtoffer. De veroorzaker is verantwoordelijk voor de schade.

Als letselschade is ontstaan door de fout van een ander, dan kunt u die ander hierop aanspreken. Als duidelijk is dat het letsel samenhangt met de fout, zal er schade moeten worden vergoed.

Het kan voorkomen dat er risicoaansprakelijkheid bestaat en dat er schade aan een ander moet worden vergoed, terwijl er geen fout is gemaakt. Deze risicoaansprakelijkheid bestaat o.a. voor het gedrag van dieren, en voor bezitters van roerende zaken en opstallen.

In alle gevallen zal eerst de aansprakelijkheid moeten vaststaan, voor de hoogte van de schade en de vergoeding daarvan aan de orde komt.

 

Arbeid

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Hij houdt daarbij rekening met de aard van het werk, arboregels, enz.

Als er zich een ongeval voordoet, moet dat bij de arbeidsinspectie gemeld worden.

Schadevergoeding is de werkgever verschuldigd als de werkzaamheden niet veilig konden worden uitgevoerd, omdat er onvoldoende maatregelen waren genomen. Dat is anders als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Dat wordt overigens niet zeer snel aangenomen.

Verkeer

Letsel, ontstaan in het verkeer, komt veel voor. De automobilist dient er rekening mee te houden dat, als het om voetgangers of fietsers gaat, niet iedereen even voorzichtig is. De automobilist, betrokken bij een aanrijding met een fietser of voetganger, is al gauw voor 50% aansprakelijk. Ook al stak de voetganger onverwacht over of had de fietser de situatie anders in moeten schatten. Dat is anders in geval van overmacht.

Medische fouten

Medisch letsel vraagt veel expertise. Daarbij is de assistentie van een onafhankelijk medisch deskundige noodzakelijk. Hij beoordeelt de medische stukken en vormt zich een beeld van hoe de behandeling is verlopen. Tevens vraagt hij zich daarbij af, of de behandelaar aan de professionele standaard heeft voldaan. Het advies van de medisch deskundige ligt aan de basis van het werk van de advocaat.

Overige

Naast de meest voorkomende letselschadezaken, kent de wet aansprakelijkheden voor o.a. de wegbeheerder, bezitters van opstal, ouders van jonge kinderen, bezitters van roerende zaken, gebruikers in beroep of bedrijf van gevaarlijke stoffen.

Uiteraard bestaat er ook aansprakelijkheid voor degene, die een ander letsel toebrengt, bijvoorbeeld door een misdrijf. Biedt de dader geen verhaal, dan kan een vordering op het Fonds Geweldsmisdrijven uitkomst bieden.

Over het uitglijden in een winkel ten gevolge van een natte vloer, heeft de rechter tegenstrijdige uitspraken gedaan. Het is de moeite waard de concrete omstandigheden te laten onderzoeken in verband met de aansprakelijkheid van de winkelbeheerder. Hetzelfde geldt voor andere ongevallen, die hier niet genoemd zijn.